Предложение !

1 Comments·Started 25 July 2018 03:21 AM
Аз Бих искал да предложа , да се въведе човече което да изразява “НАЗДРАВИЦА“  Когато се отпразнува победа да има Бутилка вино или чаша и да представя Щастлив командир. Не ПИЯН , а усмихнат и весел боец с бутилка в ръка !  Моля да обогатите избора за изразяване на емоциите ни !
· Share

Comments

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!