Изнервен Играч !

2 Comments·Started 17 June 2019 07:29 PM
 Знаете ли , че вече започнаха да ми омръзват тези зъбни колела. Събират се отвратително много. Имам 400 от тях , а от зелените колби само 2 бройки. Какво да направя за да не си ударя Лаптопа в земята ? Червените динамити имам 5 бройки. Кога ще измислите начин по който да мога да заменям суровина която не ми трябва с нещо което го чакам с дни ? Започва да става дразнещо , да се събира само едно и също като предмети.. Хайде да помислите по този въпрос , защото не съм само АЗ изнервения !. Искам да мога да си обменям материали със колегите от своя кораб. Така както си разменяме войската !  
· Share

Comments

 • Jorn CoenraadsJorn Coenraads Jorn CoenraadsComments: 58 Moderator
  Уверете се, че атакувате базите на Muerte и O'skulls, а по време на битки можете да получите и голям тестов сандък, когато атакувате високо ниво.

  · Share

 • Наистина лошо произволно програмиране. Дори ако купувате сандъци, това дава повече безполезни елементи.
  Имам 400 сини, 130 зелени, 60 червени. Използвайте ги внимателно. Имате нужда от тях за отмъщението на картела.

  --

  Really bad random programming. Even if you buy crates, it gives more useless items.
  I have 400 blue, 130 green, 60 red. Use them carefully. You need them for Cartel's Revenge.
  · Share
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!