Жалба за корекция на правилата !

2 Comments·Started 07 July 2019 10:43 AM
Докога ще събираме едни и същи компоненти за добавки. Имам два профила на един и същи кораб. На единия акаунт имам 380 зелени колби а на другия само 3 . И обратното на единия имам 360 червени динамита а на другия акаунт имам само 5 . Кога ще направите така , че да имаме право да си разменяме материали и компоненти. В момента на нито един от профилите си не мога да активирам добавки за защита или за атака. Кога мислите да направите тези промени ? Не ми отговаряйте , че има контрабандист за това! Искам да имаме право да си помагаме в отбора така както правим с обмяна на войски.!
· Share

Comments

 • Jorn CoenraadsJorn Coenraads Jorn CoenraadsComments: 58 Moderator
  Не мисля, че това ще се случи, но ще го предам на разработчиците. дори бих искал тази идея, благодаря, че се опитвате да направите тази игра по-добра.
  · Share
 • Если игра идеально сбалансирована, например, 300 зеленых, красных и синих, никто не будет тратить деньги.

  Игровой дисбаланс создает возможность игрокам тратить деньги.

  --

  If the game is perfectly balance, like 300 green, red and blue, nobody will spend money.

  The game imbalance creates an opportunity for players to spend money.
  · Share
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!