het eerlijke loting systeem van tropic storm lvl 2 schip tegen lvl 8 schip

1 Comments·Started 02 June 2019 08:15 PM

Comments

  • Jorn CoenraadsJorn Coenraads Jorn CoenraadsComments: 55 Moderator
    Hallo Fred, Dat is een battle die je moeilijk kan winnen. Ons systeem zoekt een tegenstander op basis van ranking punten en niet op basis van het level van je schip (1040 vs 1039) en je kan balen dat je deze battle niet of moeilijk zal gaan winnen maar je kan ook trots zijn dat je team in ranking hoger is dan een level 8 schip.
    · Share
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!